Hier bist Du: Home « Browser-Kompatibilität

zu den Browserfiltern & Legende

Selektoren

Eigenschaft IEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
:activetjjj
:afternjjj
:beforenjjj
:first-childjjjj
:last-childnjjj
:first-letterjjjj
:first-linejjjj
:focusnjjj
:hoverjjjj
:linkjjjj
:langjjjj
:visitedjjjj
Universal-Selektor: *jjjj
Typ-Selektor: pjjjj
class-Selektor: p.seljjjj
Multible class-Selektoren: class="sel1 sel2"jjjj
ID-Selektor: p#seljjjj
Attributabhängiger Selektor: p[attr]jjjj
Attributabhängiger Selektor: p[attr="wert"]jjjj
Attributabhängiger Selektor: p[attr~="wert"]jjjj
Attributabhängiger Selektor: p[attr|="wert"]jjjj
Verschachtelte Selektoren: p emjjjj
Verschachtelte Selektoren: p > emjjjj
Verschachtelte Selektoren: p * emjjjj
Verschachtelte Selektoren: p + emjjjj

Eigenschaften

Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
azimuthWinkelangabe, left-side, far-left, left, center-left, center, center-right, right, far-right, right-side, behind, leftwards, rightwardsnnnn
backgroundWerte für:
background-color,
background-image,
background-attachment,
background-repeat,
background-position,
Inherit
jjjj
background-attachmentfixedjjjj
scrolljjjj
background-colortransparentjjjj
Farbangabejjjj
background-imageurl()jjjj
nonejjjj
background-positionleft, right, centerjjjj
top, bottom, centerjjjj
Längenangabe,Prozentangabejjjj
Negative Wertejjjj
Angabe von nur einem Wertjjjj
Kombinationen:
Längenangabe Längenangabe
Prozentangabe Längenangabe
Längenangabe Prozentangabe
Schlüsselwort Schlüsselwort
jjjj
Kombinationen:
Schlüsselwort Längenangabe
Schlüsselwort Prozentangabe
jnnj
background-repeatno-repeatjjjj
repeatjjjj
repeat-xjjjj
repeat-yjjjj
borderDie Werte für
border-color, border-style, border-width
jjjj
border-collapsecollapse, separatejjjj
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
border-colortransparentjjjj
Eine der Farbangabenjjjj
border-spacingLängenangabenjjj
border-stylenonejjjj
dottedjjjj
dashedjjjj
solidjjjj
doublejjjj
groovejjjj
ridgejjjj
insetjjjj
outsetjjjj
border-bottom,
border-left,
border-right,
border-top
Die Werte für
border-top-color, border-top-style, border-top-width
jjjj
border-bottom-color,
border-left-color,
border-right-color,
border-top-color
Eine der Farbangabenjjjj
border-bottom-style,
border-left-style,
border-right-style,
border-top-style
nonejjjj
dottedjjjj
dashedjjjj
solidjjjj
doublejjjj
groovejjjj
ridgejjjj
insetjjjj
outsetjjjj
border-bottom-width,
border-left-width,
border-right-width,
border-top-width
thinjjjj
mediumjjjj
thickjjjj
Längenangabejjjj
border-widththinjjjj
mediumjjjj
thickjjjj
Längenangabejjjj
bottomLängenangabe, Prozentangabe, autojjjj
caption-sidetop, bottomtjjj
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
clearleftjjjj
bothjjjj
nonejjjj
rightjjjj
cliprect(), autojjjj
colorFarbangabejjjj
content njjj
counter-increment njnn
counter-reset njnn
cueurlnnnn
cue-afterurlnnnn
cue-beforeurlnnnn
cursor jjjj
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
directionltr, rtljjjj
displaynonejjjj
blockjjjj
inlinejjjj
inline-blocktjjj
list-itemjjjj
run-innjnt
table-...njjj
elevationWinkelangabe, below, level, above, higher, lowertxxxx
empty-cellsshownjjj
hidentjj
floatleft, right, nonejjjj
fontfont-family, font-weight, font-size,
font-style, font-variant, line-height
caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar
jjjj
icon, menu, message-box, small-caption, caption, status-barjjjj
font-familySchriftart/ Schriftfamiliejjjj
font-sizeLängenangabe, Prozentangabejjjj
largejjjj
largerjjjj
mediumjjjj
smalljjjj
smallerjjjj
x-largejjjj
x-smalljjjj
xx-largejjjj
xx-smalljjjj
font-styleitalic, obliquejjjj
normaljjjj
font-variantsmall-capsjjjj
normaljjjj
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
font-weightnormaljjjj
boldjjjj
bolder, lighterfffj
100 - 900jjjj
heightLängenangabe, Prozentangabe, autojjjj
leftLängenangabe, Prozentangabe, autojjjj
letter-spacingnormaljjjj
Längenangabejjjj
line-heightnormaljjjj
Zahl, Längenangabe oder Prozentangabejjjj
list-styleDie Werte für
list-style-image, list-style-position, list-style-type
jjjj
list-style-imagenonejjjj
url()jjjj
list-style-positioninsidejjjj
outsidejjjj
list-style-typenone, circle, square, discjjjj
decimal, lower-alpha, upper-alpha, lower-roman, upper-romanjjjj
lower-greeknjjj
decimal-leading-zero, armenian, georgiannjjj
hebrew, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-irohannjj
marginLängenangabe, Prozentangabejjjj
autojjjj
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top Längenangabe, Prozentangabejjjj
autojjjj
max-heightLängenangabe, Prozentangabe, nonejjjj
max-widthLängenangabe, Prozentangabe, nonejjjj
min-heightLängenangabe, Prozentangabejjjj
min-widthLängenangabe, Prozentangabejjjj
orphansZahlxxxx
outlineDie Werte für
outline-color, outline-style, outline-width
njjj
outline-colorinvertnjjj
Eine der Farbangabennjjj
outline-stylenonenjjj
dottednjjj
dashednjjj
solidnjjj
doublenjjj
groovenjjj
ridgenjjj
insetnjjj
outsetnjjj
outline-widththinnjjj
mediumnjjj
thicknjjj
Längenangabenjjj
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
overflowvisiblejjjj
hiddenjjjj
scrolljjjj
autojjjj
paddingLängenangabe, Prozentangabejjjj
padding-bottom,
padding-left,
padding-right,
padding-top
Längenangabe, Prozentangabejjjj
page-break-afterauto, always, avoid, left, right, Inheritxxxx
page-break-beforeauto, always, avoid, left, right, Inheritxxxx
page-break-insideavoid, auto, Inheritxxxx
pauseZeitangabe, Prozentangabe, Inheritnnnn
pause-afterZeitangabe, Prozentangabe, Inheritnnnn
pause-beforeZeitangabe, Prozentangabe, Inheritnnnn
pitchFrequenzangabe, x-low, low, medium, high, x-high, Inheritnnnn
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
pitch-rangeZahl, Prozentangabe, Inheritnnnn
play-duringnone, auto, mix, repeat, url(), Inheritnnnn
positionabsolute, relative, staticjjjj
fixedjjjj
quotesnone, Anführungszeichennjjf
richnessZahl, Inheritnnnn
rightLängenangabe, Prozentangabe, autojjjj
speaknormal, none, spell-out, Inheritnnnn
speak-headeronce, always, Inheritnnnn
speak-numeraldigits, continuous, Inheritnnnn
speak-punctuationcode, none, Inheritnnnn
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
speech-ratex-slow, slow, medium, fast, x-fast, faster, slower, Anzahl der Wörter pro Minute, Inheritnnnn
stressEin Wert zwischen 0 und 100, Inheritnnnn
table-layoutauto, fixedjjjj
text-alignleft,right,center,justifyjjjj
text-decorationnonejjjj
underlinejjjj
overlinejjjj
line-throughjjjj
blinknjjn
Mehrere Werte gleichzeitigjjjj
text-indentLängen- oder Prozentangabejjjj
text-transformlowercasejjjj
uppercasejjjj
capitalizejjjj
nonejjjj
text-shadow njnj
topLängenangabe, Prozentangabe, autojjjj
unicode-bidinormal, embed, bidi-overridexxxx
Eigenschaft WerteIEOperaFirefoxSafari
79.5+3.0+3.0+
vertical-alignLängen- oder Prozentangabejjjj
sub, superjjjj
baselinejjjj
topjjjj
bottomjjjj
middlejjjj
text-topjjjj
text-bottomjjjj
visibilityvisible, hiddenjjjj
collapsenfjf
voice-familymale, female, childnnnn
volumeProzentangabe, Prozentangabe, silent, x-soft, soft, medium, loud, x-loudnnnn
white-spacenormal, nowrapjjjj
prejjjj
pre-wrapnjjj
pre-linenjnn
widowsZahlxxxx
widthLängenangabe, Prozentangabe, autojjjj
word-spacingLängenangabejjjj
normaljjjj
z-indexZahl, autojjjj
Filter
* Deine Auswahl wird in einem Cookie für spätere Verwendung gespeichert.
Legende
j Eigenschaften werden korrekt unterstützt.
n Eigenschaften werden nicht unterstützt.
f Eigenschaften werden fehlerhaft interpretiert.
t Eigenschaften werden nur teilweise unterstützt
x Keine Angabe.

zurück nach oben